OFIȚER DE SECURITATE

Specialista noastră în domeniul de siguranță (Fa. Dell Anna) este responsabilă pentru consilierea și sprijinul angajatorului și personalului de conducere cu privire la toate aspectele legate de protecția angajaților.
Ea consiliază reprezentantul în domeniul de siguranță și angajatul, asigură colaborarea cu medicii în domeniul muncii și psihologii în domeniul muncii. Specialista noastră în domeniul de siguranță are o pregătire tehnică solidă, competențe sociale extinse și practică în toate sectoarele.
Mai multe informații puteți găsi și la adresa www.as-senden.de

Atribuțiile specialistului în domeniul de securitate sunt foarte diverse.

În general, pot fi evidențiate două puncte principale:

 • responsabilitatea pentru protecția personalului tehnic și interfața tuturor domeniilor de prevenire
 • asigurarea dispozitivelor de protecție moderne și informarea tuturor angajaților cu privire la potențialele pericole la locul de muncă

Specialista noastră în domeniul de siguranță cunoaște posibilitățile și conținutul diferitelor domenii de expertiză referitoare la hotărârea privind protecția angajaților și, dacă este necesar, intervine în vederea consultării specialiștilor.

Angajatorul consultă specialista în domeniul de securitate, în calitate de consilier, cu privire la următoarele sarcini:

 • toate problemele legate de securitatea muncii
 • planificarea locurilor de muncă
 • achiziționarea/modificarea echipamentelor de lucru
 • introducerea/modificarea procedurilor de lucru
 • introducerea materialelor de lucru
 • testarea și selecția echipamentului personal de protecție
 • chestiuni legate de fiziologia muncii, psihologia muncii, ergonomie, igiena muncii
 • proiectarea locurilor de muncă și a proceselor
 • organizarea siguranței în caz de incendiu, a măsurilor de evacuare și a primului ajutor
 • determinarea și evaluarea pericolelor
 • stabilirea măsurilor de prevenire
 • organizarea instruirii
 • proceduri administrative
 • consilierea angajaților, reprezentanților de siguranță și a comitetelor de întreprindere

Documentația de bază

O documentație adecvată și comprehensibilă servește drept bază pentru luarea unor decizii bune în domeniul protecției angajaților. Aceasta este indispensabilă în interesul tuturor participanților.

 • Raport de activitate pentru angajator, respectiv client
 • Dovada îndeplinirii sarcinilor pentru autoritățile de control
 • Bază pentru participarea în Comitetul de protecție a muncii
 • Bază pentru evaluările și sugestiile SFK
 • Bază pentru rapoarte
 • Sursă de informații pentru proiecte de promovare a sănătății la locul de muncă
 • Bază pentru schimbul de informații intern al societății
 • Bază pentru managementul securității și sănătății