IMPRESSUM

Oferent:
Personal Partner Süd GmbH
Personaldienstleistungen & Zeitarbeit
Nördlinger Strasse 71
89520 Heidenheim
Germany
Tel: +49(0)7321 9317-0
Fax: +49(0)7321 9317-17
E-Mail: info(at)pp – sued.de

Dyrektor upoważniony do reprezentowania firmy:
Dipl. Ing.(FH) Dietmar Holdt

Sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Ulm
Numer w rejestrze przedsiębiorców: HRB 661528

Zuständige Erlaubnisbehörde:
Agentur für Arbeit Nürnberg
Richard-Wagner-Platz 5
90443 Nürnberg

Numer identyfikacji VAT zgodnie z § 27 ustawy o podatku VAT: DE206731243

© Copyright 2018 Personal-Partner-Süd GmbH

Klauzula wyłączenia odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treść

Treści naszych stron zostały stworzone z wielką starannością. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność treści. Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z § 7 Ust.1 TMG za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG, jako dostawca usług nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazanych lub przechowywanych obcych informacji lub sprawdzania okoliczności, które wskazują na bezprawną działalność. Nie ma to wpływu na zobowiązanie do usuwania informacji lub do blokowania do nich dostępu w myśl przepisów prawa ogólnego. Jednak odpowiedzialność w tym zakresie jest możliwa dopiero od momentu zawiadomienia o konkretnym naruszeniu. Po ujawnieniu informacji o naruszeniu prawa, treści takie zostaną niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za linki

Nasze strony zawierają linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na zawartość, których nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za ich treść. Za treść stron, do których umieściliśmy linki, zawsze odpowiedzialni są ich twórcy lub administratorzy. Powiązane witryny zostały w chwili umieszczenia sprawdzone pod kątem potencjalnych naruszeń prawa. W tym momencie nie znaleziono żadnych treści naruszających prawo. Niestety bez powiadomień o potencjalnym naruszeniu prawa zapewnienie stałej weryfikacji powiązanych stron nie jest możliwe. Po ujawnieniu informacji o naruszeniu prawa linki takie zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawo autorskie

Przedstawione na naszych stronach treści i dzieła podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, dystrybucja i jakiekolwiek wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody danego autora względnie twórcy. Pliki do pobrania i kopie niniejszej strony są dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Jeśli treści na tej stronie nie zostały stworzone przez administratora, będą przestrzegane prawa autorskie osób trzecich. Treści osób trzecich zostaną w szczególności oznaczone jako takie. Jeśli jednak zauważą Państwo naruszenie praw autorskich, prosimy o odpowiednią wskazówkę. Po ujawnieniu informacji o naruszeniu prawa treści takie zostaną niezwłocznie usunięte.

Ochrona danych

Użytkowanie naszej strony internetowej jest z reguły możliwe bez podawania danych osobowych. Dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) są gromadzone, w miarę możliwości na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Należy pamiętać, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Zapewnienie całkowitej ochrony danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.

Zabronione jest wykorzystywanie przez osoby trzecie danych kontaktowych opublikowanych w stopce redakcyjnej do wysyłania wyraźnie niezamówionych reklam lub materiałów informacyjnych. Operatorzy stron zastrzegają sobie możliwość podjęcia środków prawnych w przypadku przesyłania niezamawianych informacji reklamowych, takich jak wiadomości typu spam.

Quellenangaben: Disclaimer eRecht24