BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY

Nejlepší rady a podporu

Naše ochranné složky jsou odpovědné za podporu zaměstnavatelů a vedení ve všech otázkách ochrany práce zaměstnanců. Radit může také podniková rada, ochrannou pověřená osoba, zaměstnanec který se stará o vzájemnou spolupráci, pracovní zdraví a pracovní psychologii. Naše ochranné složky jsou sestaveny prostřednictvím solidních technických školení a sociální kompetence ve všech odvětvích v praxi.

Úkony k ochraně zdraví při práci jsou připraveny v plném rozsahu.

V podstatě můžeme vyčlenit dva důležité body:

 • technické pravomoce pro zaměstnaneckou ochranu a rozhraní všech oblastí prevence
 • zajištění moderního ochranného opatření, postavení techniky a informování všech zaměstnanců zkrze možné nebezpečí na pracovišti

Naše bezpečnostní ochranné složky ví zkrze možnosti a obsah rozdílných oblastí praxe přibližně k upozornění o ochraně zdraví zaměstnanců a stanovuje požadavky pro které, specialsti budou konzultovat.

Zaměstnavatel má v poradní funkci s bezpečnostními složkami ma přístup k níže uvedeným úkonům:

 • Všechny otázky pracovní ochrany
 • Plánování na pracovišti
 • Zavádění změn pracovního prostředí
 • Vedení a změny
 • Obnovení pracovních materiálů
 • Testování a výběr osobních ochranných pomůcek
 • Otázky pracovní fyziky, psychologie, ekonomiky a higieny
 • Druhy pracovních míst a formy pracovních postupů
 • Organizace požární ochrany, evakuační plán a první pomoc
 • Šetření a hodnocení možných nebezpečí
 • Ustanovení opatření k prevenci
 • Organizece a návody
 • Správní řád
 • Rady zaměstnancům, bezpešnostním úředníkům a provozovnám

Dokumentace jako základ
Správná a ověřitelná dokumentace je základem pro dobré rozhodování v oblasti zaměstnanecké ochrany. Je nezbytné v zájmu všech zůčastněných stran.

 • Důkaz aktivity proti zaměstnavateli jako zákazníkovi
 • Důkazy o výkonu práce porovnávané kontrolními orgány
 • Nadace pro spolupráci bezpečnostního zdravotnického výboru
 • Nadace pro ukázky a návrhy SFK
 • Nadace pro zprávy
 • Zdroj informaci pro projekty podpory zdraví při práci
 • Zdroj pro vnitřní výměnu informací při práci
 • Zdroj pro bezpečnostní a zdravotní vedení