PODNIKOVÝ LÉKAŘ

Vaše zdraví je pro nás důležité

Zdraví a ochrana našich zaměstnanců nám leží na srdci, a proto jsme pro ně zřídili firemního lékaře. Naši zaměstnanci jsou vyjimečně zdravotně vystaveni hluku, plynúm, nebezpečným látkám a proto jsme my odpovědni za jejich zdravotní stav. Na základě zkoušek podle ochrany zdravi při práci (ArbSchG) se toho snažíme dosáhnout.

Toto pracovněmedicínské vyšetření bude povinně vykonáváno našim firemním lékařem nebo příslušnou organizací.

Toto poučení o ochraně zdraví při práci s veškerými podmínkami a povinnostmi bude projednáno se zaměstnancem při uzavírání smlouvy.