SPECJALISTA BEZPIECZEŃSTWA

Aby uzyskać najlepszą poradę i wsparcie

Nasz ekspert ds. bezpieczeństwa jest odpowiedzialny za doradztwo i wsparcie pracodawcy oraz menedżerów we wszystkich aspektach bezpieczeństwa pracowników.
Doradza oficerowi bezpieczeństwa i pracownikom i zapewnia współpracę z psychologiem i lekarzem zakładowym. Nasz ekspert ds. bezpieczeństwa ma solidne wykształcenie techniczne, szerokie umiejętności społeczne i praktykę w wielu branżach.

Obowiązki eksperta ds. bezpieczeństwa są zróżnicowane.

Zasadniczo można wyróżnić dwa priorytety:

 • Odpowiedzialność za techniczną ochronę pracowników i pełnienie roli interfejsu dla wszystkich obszarów prewencji zagrożeń
 • Zapewnienie nowoczesnych urządzeń ochronnych zgodnych z obecnym stanem techniki i informacji dla wszystkich pracowników na temat możliwych zagrożeń w miejscu pracy

Nasz ekspert bezpieczeństwa zna możliwości i zawartość różnych dyscyplin związanych z ochroną pracowników i wtedy, gdy jest to konieczne informuje kierownictwo o zaistniałej konieczności interwencji specjalistów.

Pracodawca konsultuje eksperta bezpieczeństwa w charakterze doradcy w poniższych zadaniach:

 • Wszystkich kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Planowaniu pracy
 • Zamówieniach/modyfikacjach sprzętu roboczego
 • Wprowadzeniu/zmianach metod pracy
 • Wprowadzeniu materiałów do pracy
 • Badaniu i doborze środków ochrony indywidualnej
 • Pytaniach z dziedzin psychologii i fizjologii pracy, ergonomii, higieny
 • Tworzeniu miejsc i procesów pracy
 • Organizacji ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy i ewakuacji
 • Identyfikacji i oceny ryzyka
 • Ustanawianiu środków służących zapobieganiu niebezpieczeństw
 • Organizacji szkoleń
 • Postępowaniu administracyjnym
 • Poradach dla pracowników, przedstawicieli bezpieczeństwa i rad nadzorczych

Dokumentacja jako podstawa

Właściwa i przejrzysta dokumentacja jest podstawą do podejmowania właściwych decyzji w ochronie pracowników. Jest ona istotna dla wszystkich zainteresowanych.

 • Dowód realizacji zadań na rzecz pracodawcy lub klienta
 • Dowód realizacji zadań na rzecz organów kontrolnych
 • Podstawa do udziału w komitecie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy
 • Podstawa do oceny i propozycje SFK
 • Podstawa raportów
 • Źródło informacji dla projektów programu promocji zdrowia
 • Podstawa dla wymiany informacji wewnątrz firmy
 • Podstawa zarządzania bezpieczeństwem i higieną