OBSŁUGA LEKARZ

Twoje zdrowie jest dla nas ważne

Jako, że zdrowie naszych pracowników leży nam na sercu, zatrudniamy lekarza zakładowego. W przypadku, gdy nasi pracownicy są narażeni na nadzwyczajne obciążenia zdrowotne w związku z np. hałasem, gazami lub materiałami niebezpiecznymi, mamy pewność, że będzie przeprowadzone odpowiednie badanie stanu zdrowia zgodnie z Ustawą o Ochronie Pracy (ArbSchG).

Ww. kontrole bezpieczeństwa i higieny pracy są regularnie dokonywane przez naszego lekarza zakładowego lub lokalne organy opieki zdrowotnej.

Środki te zapewnią bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników w siedzibach klientów i są zawsze podejmowane po uzgodnieniu z danym klientem.