POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Prywatność w skrócie
Informacje ogólne
Poniższe uwagi dają prosty przegląd tego, co dzieje się z twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności wymienionej w tym tekście.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej
Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?
Przetwarzanie danych na tej stronie jest wykonywane przez operatora strony internetowej. Dane kontaktowe znajdują się w odciskach tej strony internetowej.

Jak zbieramy Twoje dane?
Twoje dane będą zbierane z jednej strony, które nam przekazujesz. Może to być np. do wymiany danych, które podajesz w formularzu kontaktowym.
Inne dane są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania witryny za pośrednictwem naszych systemów informatycznych. Są to przede wszystkim dane techniczne (na przykład przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas żądania strony). Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego używamy twoich danych?
Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia nieskazitelnego udostępnienia strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa dotyczące twoich danych?
W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu i w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w odcisku. Ponadto przysługuje ci prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, twoje zachowanie podczas surfowania może być statystycznie ocenione. Dzieje się tak głównie z ciasteczkami i tak zwanymi programami analitycznymi. Analiza twoich zachowań surfingowych jest zwykle anonimowa; zachowania związane z surfowaniem nie mogą być powiązane z tobą. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec temu, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej polityce prywatności.
Możesz się sprzeciwić tej analizie. Poinformujemy Cię o możliwościach sprzeciwu w tej polityce prywatności.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe informacje
Polityka prywatności
Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę swoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.
Jeśli korzystasz z tej strony internetowej, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to informacje, które umożliwiają osobistą identyfikację. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób iw jakim celu tak się dzieje.
Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga do właściwego organu
Odpowiedzialną jednostką przetwarzania danych na tej stronie jest:

Personal Partner Süd GmbH
Usługi kadrowe i praca tymczasowa
Nördlinger Strasse 71
89520 Heidenheim
Niemcy
Tel: +49 (0) 7321 9317-0
Faks: +49 (0) 7321 9317-17
E-mail: info (at) pp – sued.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. W każdej chwili możesz odwołać istniejącą zgodę. Nieformalna wiadomość przesłana do nas e-mailem jest wystarczająca. Zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzona do momentu odwołania nie pozostaje bez wpływu na odwołanie.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Ta strona wykorzystuje, ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub żądania, które wysyłasz do nas jako operator witryny, SSL lub. szyfrowania TLS. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie, zmieniając linię adresu przeglądarki z „http: //” na „https: //” i symbol kłódki w linii przeglądarki.
Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przesyłasz, nie będą mogły być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie
Masz prawo do bezpłatnych informacji o twoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i Empcelu przetwarzania danych oraz, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia takich danych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat danych osobowych, prosimy o kontakt w dowolnym momencie na adres podany w odciskach.

3. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej
Cookies
Strony internetowe wykorzystują częściowo tak zwane pliki cookie.
Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i przechowywane w przeglądarce. Większość plików cookie, których używamy, to tak zwane „pliki cookie sesji”. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Pliki te pozwalają nam w swojej przeglądarce w czasie następnej wizyty wiederzuerkennen.Sie może ustawić swoją przeglądarkę tak, że są informowani o wykorzystaniu plików cookie i plików cookie tylko w indywidualnych przypadkach, na ogół wyklucza akceptacji plików cookie dla szczególnych przypadkach lub, jak i automatycznym usunięciem aktywuj ciasteczka podczas zamykania przeglądarki. Po wyłączeniu cookies funkcjonalność tej witryny może sein.Cookies ograniczone do realizacji procesu łączności elektronicznej lub w celu zapewnienia pewnych pożądanych cech cię (na przykład funkcja koszyk) muszą być oparte na art. 6 ust. 1 litera f Zapisano DSGVO. Właściciel strony ma uzasadniony interes w przechowywania cookies do nienagannym technicznie i optymalizacji dostarczania swoich usług. Jeśli chodzi o inne ciasteczka (np cookie do analizy zachowań surfingu) są przechowywane, są one wykazywane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności podnosi.

Server
Pliki dostawcy stronach logowania i automatycznie zapisuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, który przeglądarka automatycznie do nas transmitowane. Są to: – typ przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywane Browserversion- referrer URL hosta Twojego Rechners- czasie Serveranfrage- adresu IP Połączenie tych danych z innymi źródłami danych nie jest vorgenommen.Grundlage do przetwarzania danych jest Artykuł 6 1 lit … b DSGVO który gestattet.

Kontakt
Niech wydajność przetwarzania danych umowy lub działań przed zawarciem umowy dostarczyć nam poprzez wniosków kontaktowych, bądź na dane z formularza zgłoszeniowego, w tym swój określony tam dane kontaktowe w celu przetworzenia żądania aw przypadku pytań follow-up
uratował nas. Dane te nie będą podawane bez twojej zgody on.The przetwarzanie danych wprowadzonych do kontaktu jest zatem opierać się wyłącznie na swojej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a DSGVO). Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Nieformalna wiadomość przesłana do nas e-mailem jest wystarczająca. Legalność do odwołania się operacji przetwarzania danych będzie zamknięty od cofnięcia unberührt.Die wprowadzony w danych kontaktowych pozostanie z nami aż proszą nas usunąć, wycofać swoją zgodę na przechowywanie lub zastosowaniu do przechowywania danych jest pominięta (na przykład po zakończeniu przetwarzania żądania ). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

4. Narzędzia analityczne i reklama
Google Analytics
Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy oglądania stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Ciebie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony jest zwykle przekazywane są do serwera Google w USA i tam przechowywane. Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno stronę internetową, jak i reklamę.

Anonimizacja IP
Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie obcięty w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przed przekazaniem do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych ze strony internetowej i usług internetowych wiąże się z operatorem strony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki
Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, może nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny. Można również zapobiec dane generowane przez cookie i związanych z korzystaniem z serwisu internetowego (wł. Twój adres IP) do Google i przetwarzania tych danych przez Google, pobierając plug-in dostępny pod poniższym linkiem i zainstaluj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych
Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie służący do rezygnacji, który uniemożliwi zbieranie danych dotyczących przyszłych wizyt na tej stronie: wyłącz Google Analytics.
Więcej informacji na temat korzystania z danych użytkownika do Google Analytics, zapoznaj się z polityką prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

5. Wtyczki i narzędzia
Czcionki Google Web
Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu zapewnienia jednolitej reprezentacji czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby wyświetlać poprawnie teksty i czcionki.
Aby to zrobić, przeglądarka, której używasz, musi łączyć się z serwerami Google. W rezultacie Google dowiaduje się, że do naszej witryny internetowej można uzyskać dostęp za pośrednictwem adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts jest w interesie spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszych usług online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO.
Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, domyślna czcionka będzie używana przez Twój komputer.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Google Web Fonts, zobacz https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps jest w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.