POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Ochrana soukromí na první pohled
Obecné informace
Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechna data, která vás osobně identifikují. Podrobné informace o ochraně údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedených v tomto textu.

Sběr dat na našich webových stránkách
Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto stránkách?
Zpracování dat na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje naleznete v otiscích této webové stránky.

Jak shromažďujeme údaje?
Vaše údaje budou shromažďovány na jedné straně, že nám to řeknete. To může být např. obchodovat s údaji, které zadáte do kontaktní formuláře.
Ostatní data jsou automaticky shromažďována při návštěvě webových stránek prostřednictvím našich informačních systémů. Jedná se především o technické údaje (například internetový prohlížeč, operační systém nebo čas požadavku na stránku). Sběr těchto údajů je automatický, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

Na co používáme vaše údaje?
Část těchto údajů se shromažďuje, aby se zajistilo bezchybné poskytování webových stránek. Jiné údaje lze použít k analýze chování uživatelů.

Jaká práva máte ohledně vašich údajů?
Kdykoli máte právo získat bezplatné informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem a za další otázky týkající se ochrany údajů můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedenou v odtržení. Kromě toho máte právo na odvolání u příslušného orgánu dozoru.

Nástroje pro analýzu a nástroje třetích stran
Když navštívíte naše webové stránky, může být vaše chování při surfování statisticky vyhodnocováno. K tomu dochází především u souborů cookie a tzv. Analytických programů. Analýza chování surfování je obvykle anonymní; surfování chování nelze vysledovat zpět k vám. Tuto analýzu můžete napadnout nebo ji zabránit tím, že nepoužíváte určité nástroje. Podrobné informace naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.
K této analýze můžete vznést námitky. Budeme vás informovat o možnostech námitky v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

2. Obecné informace a povinné informace
Ochrana osobních údajů
Provozovatelé těchto stránek brát ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní informace jsou informace, které vás osobně identifikují. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a pro které je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.
Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (například při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní chyby. Úplná ochrana dat z přístupu třetích stran není možná.

Poznámka pro odpovědný subjekt
Jednotka odpovědného zpracování dat na těchto webových stránkách je:

Osobní partner Süd GmbH
Personální služby a dočasná práce
Nördlinger Strasse 71
89520 Heidenheim
Německo
Tel .: +49 (0) 7321 9317-0
Fax: +49 (0) 7321 9317-17
E-mail: info (at) pp – sued.de

Zodpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (například jména, e-mailové adresy atd.).

Zrušení souhlasu se zpracováním dat
Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Současný souhlas můžete kdykoli zrušit. Neformální zpráva e-mailem nám stačí. Zákonnost zpracování údajů provedená do zrušení zůstává odvoláním neovlivněna.

Šifrování SSL nebo TLS
Tato stránka používá z bezpečnostních důvodů a chrání přenos důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo požadavky, které nám zasíláte jako provozovatel webu, SSL nebo. šifrování TLS. Šifrované připojení rozpoznáte změnou řádku adresy prohlížeče z „http: //“ na „https: //“ a symbolu zámku v řádku prohlížeče.
Pokud je povoleno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáte, nelze číst třetími stranami.

Informace, blokování, odstranění
V rámci platných právních ustanovení máte právo na bezplatné informace o uložených osobních údajích, jejich původu a adrese

Informace, blokování, odstranění
Máte právo na bezplatné informace o uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, a v případě potřeby o opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Další informace o osobních údajích nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedenou v odtržení.

3. Sběr dat na našich webových stránkách
sušenky
Internetové stránky částečně využívají tzv. Cookies. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači a uložené v prohlížeči.
Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. „Session cookies“. Po skončení návštěvy budou automaticky smazány. Ostatní soubory cookie zůstanou v zařízení uloženy, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příštím návštěvě.
Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o používání cookies a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, aktivovat přijímání cookies pro určité funkce nebo vyloučení obecné a automatické odstranění cookies při zavření prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost tohoto webu.
Cookies, které jsou požadovány k provedení procesu elektronické komunikace nebo k poskytování některých funkcí, které chcete použít (např. Funkce nákupního vozíku), jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO uloženo. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o ukládání souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou uloženy další soubory cookie (například soubory cookie pro analýzu chování surfování), budou se s nimi zacházet samostatně.

Soubory protokolu serveru
Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které váš prohlížeč automaticky předává nám. Jedná se o:
– typ prohlížeče a verze prohlížeče
– použitý operační systém
– Adresa URL odkazujícího uživatele
– Název hostitele přístupového počítače
– Čas požadavku serveru
– IP adresa
Sloučení těchto dat s jinými zdroji dat nebude provedeno.
Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, který umožňuje zpracování dat k plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

kontakt
Pokud nám zasíláte dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z formuláře dotazu, včetně kontaktních údajů, které jste zde poskytli, budou uloženy, aby se zpracovala žádost a v případě následných otázek. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.
Zpracování údajů zadaných do kontaktní formuláře tedy vychází výlučně z vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Neformální zpráva e-mailem nám stačí. Zákonnost operací zpracování dat prováděných až do zrušení zůstává odvoláním neovlivněna.
Informace, které poskytnete ve formuláři kontaktu, zůstanou u nás, dokud nepožádáte o smazání, odvolání souhlasu s ukládáním nebo smazání účelu ukládání dat (například poté, co byla vaše žádost zpracována). Závazné zákonné předpisy – zejména retenční doby – zůstávají nedotčeny.

4. Analytické nástroje a reklama
Google Analytics
Tento web používá funkce služby Google Analytics pro webovou analýzu. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics používá tzv. „Cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webu. Informace generované cookie o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam. Cookies Google Analytics jsou uloženy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů, aby optimalizoval jak svoji webovou stránku, tak i její reklamu.
Anonymní IP
Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP. V důsledku toho bude vaše adresa IP společnosti Google v členských státech Evropské unie nebo jiným stranám Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena před odesláním do Spojených států. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána na server Google v USA a zkrácena. Jménem provozovatele této webové stránky společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho využívání webových stránek, ke sestavování přehledů o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu provozovateli webových stránek. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics jako součást služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google.
Prohlížečový plugin
Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče; Upozorňujeme však, že pokud to uděláte, možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu co nejvíce. Můžete také zabránit data generovaná cookie a související s používáním této webové stránky (vč. Vaše IP adresa) pro Google a zpracování těchto údajů společností Google, stažením prohlížeče plug-in k dispozici na následujícím odkazu a nainstalujte: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Opozice při sběru dat
Sběr dat můžete pomocí služby Google Analytics zabránit klepnutím na následující odkaz. Bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabrání shromažďování údajů o budoucích návštěvách tohoto webu: vypněte službu Google Analytics.
Další informace o tom, jak zpracovávat uživatelská data v Google Analytics, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

5. Pluginy a nástroje
Webové písma Google
Tato stránka používá tzv. Webová písma poskytovaná společností Google pro jednotné zobrazení písem. Když vyvoláte stránku, prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazovala texty a písma.
Chcete-li to provést, musí se prohlížeč, který používáte, připojit ke serverům společnosti Google. V důsledku toho se společnost Google dozví, že naše webové stránky byly zpřístupněny prostřednictvím vaší IP adresy. Použití webových písem Google je v zájmu důsledné a atraktivní prezentace našich služeb online. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.
Pokud váš prohlížeč nepodporuje webové písma, bude počítač používat výchozí písmo.
Další informace o webových fontech Google naleznete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Tato webová stránka používá mapovací službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit adresu IP. Tyto informace jsou obvykle předávány a uloženy na serveru Google ve Spojených státech. Poskytovatel těchto stránek nemá vliv na tento přenos dat.

Použití Map Google je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadné vyhledání míst, která jsme uvedli na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Další informace o zacházení s údaji o uživateli naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.