INFORMAȚII DESPRE SOCIETATE

Furnizor:
Personal Partner Süd GmbH
Servicii de resurse umane și forță de muncă temporară
Nördlinger Strasse 71
89520 Heidenheim
Germania
Tel: +49(0)7321 9317-0
Fax: +49(0)7321 9317-17
E-Mail: info(at)pp – sued.de

Director administrativ cu drept de reprezentare::
Dipl. Ing.(FH) Dietmar Holdt

Instanța de înregistrare: Judecătoria Ulm
Număr de înregistrare: HRB 661528

Autoritatea de autorizare competentă::
Agenția pentru ocuparea forței de muncă Nürnberg
Richard-Wagner-Platz 5
90443 Nürnberg

Numărul de identificare fiscală potrivit
§ 27 o lege privind impozitul pe vânzări
: DE 206731243

© Copyright 2018 Personal-Partner-Süd GmbH

CLAUZĂ DE DECLINARE A RĂSPUNDERII

Răspunderea pentru conținut
Conținutul paginilor noastre a fost creat cu mare grijă. Cu toate acestea, nu ne putem asuma niciun fel de răspundere pentru exactitatea, integralitatea și actualitatea conținutului. În calitate de furnizor de servicii suntem responsabili, în conformitate cu § 7 alineat 1 TMG, pentru conținutul propriu de pe aceste pagini, conform legislației generale. În conformitate cu § 8 până la 10 TMG, nu suntem obligați în calitate de furnizor de servicii să monitorizăm informațiile străine transmise sau stocate, sau să cercetăm circumstanțele care indică activități ilegale. Obligațiile de a elimina sau de a bloca utilizarea de informații conform legislației generale rămân neafectate de aceasta. Cu toate acestea, o răspundere în acest sens se naște numai începând din momentul luării la cunoştinţă de o încălcare concretă a legii. În urma luării la cunoştinţă a unor încălcări de lege corespunzătoare vom elimina aceste conţinuturi cu efect imediat.

Răspunderea pentru link-uri
Oferta noastră conține link-uri către site-uri externe ale unor terțe părți, asupra căror conținuturi nu avem nici o influență. Prin urmare, nu putem prelua niciun fel de responsabilitate nici pentru aceste conținuturi externe. Pentru conținutul paginilor legate prin link-uri este întotdeauna responsabil furnizorul sau operatorul respectivelor pagini. Site-urile legate prin link-uri au fost verificate în momentul creării link-urilor cu privire la posibile încălcări ale legii. În momentul creării link-urilor nu au putut fi constatate conținuturi ilegale. Un control permanent al conţinuturilor paginilor legate prin link-uri este, cu toate acestea, nerezonabil atunci când nu există indicii concrete de încălcare a vreunei legi. În momentul luării la cunoştinţă de încălcări ale legilor, vom elimina imediat astfel de link-uri.

Drepturile de autor
Conținuturile și lucrările de pe aceste pagini, care au fost create de operatorii site-urilor, sunt supuse legislației germane referitoare la dreptul de autor. Multiplicarea, prelucrarea, distribuția și orice fel de exploatare în afara limitelor dreptului de autor necesită acordul scris al respectivului autor sau creator. Descărcările și copiile acestei pagini sunt permise doar pentru uz privat, necomercial. În măsura în care conținuturile de pe această pagină nu sunt create de către operator, trebuie respectate drepturile de autor ale terţilor. Conţinuturile provenite de la terți sunt marcate în mod special ca atare. În cazul în care totuşi veţi remarca o încălcare a dreptului de autor, vă solicităm să ne trimiteţi o înștiințare în acest sens. În momentul luării la cunoştinţă de încălcări ale legii, vom elimina imediat astfel de conţinuturi.


Protecția datelor

Utilizarea site-ului nostru este, de regulă, posibilă fără a furniza date cu caracter personal. În măsura în care pe paginile noastre se colectează date cu caracter personal (de exemplu, numele, adresa sau adresele de e-mail), acest lucru se realizează întotdeauna, pe cât posibil, pe baza unor contribuţii voluntare. Aceste date nu sunt divulgate terţilor fără consimțământul dumneavoastră expres.
Subliniem faptul că transferul de date pe Internet (de exemplu, în cazul comunicării prin e-mail) poate prezenta lacune de securitate. O protecție deplină a datelor împotriva accesului neautorizat de către terți este imposibilă.
Utilizarea datelor de contact, care sunt publicate în baza obligaţiei de prezentare a informațiilor despre societate, de către terţi pentru trimiterea materialelor publicitare și informative nesolicitate în mod expres, este interzisă prin prezenta în mod expres. Operatorii paginilor îşi rezervă în mod expres dreptul de a lua măsuri legale în cazul trimiterii nesolicitate de informații publicitare, cum ar fi, de exemplu, prin e-mailuri de tip spam.

Referințe: Disclaimer eRecht24

Credite de imagine:
© Robert Kneschke – Fotolia.com
© Tran-Photography – Fotolia.com
© Alexander Raths – Fotolia.com
© stillkost – Fotolia.com
© contrastwerkstatt – Fotolia.com
© Karin & Uwe Annas – Fotolia.com
© DOC RABE Media – Fotolia.com
© wildworx – Fotolia.com
© Gina Sanders – Fotolia.com
© RioPatuca Images – Fotolia.com
© Karin & Uwe Annas – Fotolia.com
© ferkelraggae – Fotolia.com
© DOC RABE Media – Fotolia.com
© DOC RABE Media – Fotolia.com
© fotogestoeber – Fotolia.com
© Alexander Raths – Fotolia.com
© Daniel Ernst – Fotolia.com
© koszivu – Fotolia.com